Lietuvos vėliava Gedimino pilis Socialistų vėliava

LIETUVOS SOCIALISTŲ PARTIJA
tel. (85) 2343369, (85) 2794034. mob. 8 685 19532
Lietuvos darbo žmonės, vienykitės! ENG RUS LTU
  
      LSP      
      LSP Statutas      
      LSP Nariai ir Organizacijos      
      LSP Dokumentai      
      LSP Politikos Gairės      
      Socialistinio Judėjimo Naujienos      
      Socialistinė Ideologija      
      Biblioteka      
      Nuorodos      
      Pašto dėžutė      

svetainė atnaujinta

     
  
   Tapk LSP nariu
Užpildytą ir pasirašytą anketą siųsti paprastu paštu arba atskanuoti ir atsiųsti elektroniniu paštu. Būtina įrašyti tik kas reikalaujama įstatymu (žiūrėt žemiau).

Kuriama Jaunųjų Socialistų Sąjunga
Jaunųjų Socialistų Sąjungos stojimo anketa

LIETUVOS RESPUBLIKOS politinių partijų įstatymo (2004 m. kovo 23 d.) 8 straipsnio 8 punkto ištrauka:
"...Sąrašuose turi būti nurodyta politinės partijos nario vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas. Šie duomenys turi buti patvirtinti politinės partijos vadovo parašu. Teisingumo ministerijai pateikiama ir šių sąrašų kompiuterinė laikmena..."

Kviečiame visus, kuriems brangūs tiesos, gėrio ir padorumo idealai, stoti greta mūsų ir savo žiniomis bei mintimis prisidėti kuriant turtingą ir mielą gyventi visiems Lietuvą. Mes siekiame valdžios ne dėl valdžios ar pinigų, o tam, kad galėtume mums suteiktą valdžią sugrąžinti Jums mieli Lietuvos žmonės. Mes nesitaikstome su Lietuvos žmonių skirstymu į ponus ir jiems pavaldžius samdomuosius. Mes visomis išgalėmis sieksime, kad lietuvis pats taptų savo paties gyvenimo šeimininku. Laisvosios rinkos dėsnių vedami ponai pasisavino visą Lietuvos žmonių sukurtą turtą, o kartu su juo ir teisę valdyti kiekvieno iš samdomųjų gyvenimą. Kokia dar begali būti didesnė nelaisvė “laisvam” žmogui? Prabudusius ir sąžiningus bei nebijančius pasiaukojančio darbo vardan visų mūsų šviesesnės ir teisingesnės ateities, prašome kreiptis aukščiau nurodytais telefonais arba rašyti Pašto dėžutė. Kiekvienas iš Jūsų bus išgirstas ir suprastas.

19-as LSP Statuto punktas skelbia:
"Dorovinė LSP nario nuostata - būti šioje darbo žmonių partijoje ne dėl karjeros ar asmeninės naudos, o dėl įsisąmonintos būtinybės nenuilstamai ginti darbo bei visų geros valios žmonių interesus. Jo darbai ir žodžiai nesiskiria."

Lietuvos socialistų partija

    Lietuvos socialistų partija (LSP) įkurta 1994 m. kovo 26 dieną Steigiamąjame suvažiavime Vilniuje. Prie jos sukūrimo ženkliai prisidėjo J.Sakalauskas, A. Visockas, M. Bugakovas bei kiti nuoseklios kairiosios minties atstovai ir skleidėjai. Pirmuoju LSP pirmininku buvo išrinktas A. Visockas.
    Nuo 1997 m. partijai vadovavo fizikos-matematikos mokslų daktaras, žinomas visuomenės veikėjas Mindaugas Stakvilevičius. LSP VII suvažiavime 2006 m. spalio 28 dieną naujuoju Lietuvos socialistų partijos pirmininku išrinktas mokslininkas Giedrius Petružis. LSP pirmininko pirmasis pavaduotojas – verslininkas Antanas Barcys, pavaduotojai – politologas Michailas Bugakovas, darbininkas Jaroslavas Kozlovskis, LSP Valdybos atsakingoji sekretorė – Liongina Daktaraitytė.
    Aukščiausias partijos vadovaujantis organas – LSP Suvažiavimas, kuris renka partijos Tarybą, o pastaroji išrenka LSP Valdybą.
    LSP programos kredo – socializmas, demokratija, nepriklausomybė. Savo programoje LSP orientuojasi į Lietuvos socialinę valstybę ir perspektyvoje į naująjį socializmą. Užsienio politikos srityje LSP pasisako už nuoseklų ir akcentuotą neutralumą, už gerus ir draugiškus santykius su visomis valstybėmis, ypač kaimyninėmis.
    LSP ideologija grindžiama dialektinio materializmo metodologija, marksizmo teorija bei šiuolaikiniu socialiniu mokslu. Socialistai nedviprasmiškai atsiriboja nuo stalinizmo bei totalitarizmo teorijos ir praktikos. LSP – ne tiek šios dienos, kiek ateities partija, siekianti naujojo XXI amžiaus socializmo.

  
Svetainės kūrėjas: Egidijus Kuprusevičius